logow2

Groei in Ontwikkeling

Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit: 2 woorden die hetzelfde aanduiden. We gaan langzamerhand over op het gebruikt van het woord hoogsensitiviteit omdat in onze taal de term 'hooggevoeligheid' vaak wordt geduid als 'te gevoelig' of 'overgevoelig' - wij vinden dat daarmee de gave die u hebt ontvangen niet voldoende naar waarde wordt geschat.

Ook de afkorting HSP (Highly Sensitive Person) wordt vaak gebruikt.

Deze hoge sensibiliteit is de basis voor intuïtie, creativiteit, gevoeligheid, voor zeer fijn te onderscheiden waarnemingen, voor rijke ideeën en inlevende gesprekken. Veel mensen zijn in meer of mindere mate sensibel, maar bij hooggevoeligen is het zo uitgesproken aanwezig, dat je van een speciaal talent mag spreken. Elaine Aron, die het fenomeen hooggevoeligheid uitvoerig onderzocht heeft, zegt dat 15 tot 20 % van de wereldbevolking op grond van hun neurologische bijzonderheden duidelijk meer sensibel zijn dan anderen. Dit percentage geldt overigens ook voor zoogdieren, bij wie men ook hooggevoeligheid waarnemen kan. De vakmensen zeggen dat, tussen de hooggevoelige 20 % en de groep die zichzelf als ‘sensibel’ beschouwt, een duidelijke afstand is. Deze meetbare afstand bevestigt, dat het hierbij gaat om een bijzondere eigenschap of gave. De basis daarvan ligt in een bepaalde neurologische gesteldheid van de hersenen. Die heeft men of men heeft ze niet, zoals iemand een muzikale, kunst of wiskundige gave heeft.

Bij natuurvolken is de kennis over deze gave heel natuurlijk. Echter kunnen de meeste mensen in onze rationeel ingestelde westerse wereld niets met dit thema beginnen. In China worden hooggevoelige leerlingen met eerbied behandeld, maar in onze Westelijke leefwereld hebben zij dikwijls een zwaar leven. In onze cultuur heeft het begrip ‘hooggevoelig’ veel eerder een negatief etiket. Daarbij denkt men aan mensen, die volkomen aan hun gevoel zijn uitgeleverd en een onevenwichtig leven lijden. Daardoor hebben HG in onze concurrentie- en op winst gerichte maatschappij een zwaar leven. Hun gave is echter nodig, alleen al om de eenzijdige kijk op onze maatschappij in balans te houden.

Elaine Aron legt het geheel van deze verschillen zo uit: agressieve culturen domineren onze wereld en nemen steeds weer de leiding over als zij andere culturen ontmoeten. Maar als deze agressieve culturen en hun leiders lang willen overleven, hebben zij compensatie nodig van priester, rechters en adviseurs. Deze zorgen met grote sensibiliteit voor het evenwicht tussen de macht uitoefenende partijen. Een blik in de geschiedenis laat zien, dat in de gelukkigste en langst bestaande Indo-Germaanse rijken twee bevolkingsgroepen het regentschap vormden: de strijdende Koningen en de priesterlijke raadgevers. Deze indeling is tegenwoordig in de grondwetten van onze westelijke democratieën verankerd en staat garant voor onze stabiliteit.

De hooggevoeligheid heeft in de instituties van onze staat een redelijke plaats gevonden en hooggevoeligen zijn in veel beroepen zeer succesvol. Er ‘nissen’ waarin zij zich zeer goed voelen en waarin zij zich goed ontwikkelen kunnen. Maar in het leven van alledag, in het samenleven met de meerderheid van de bevolking, op het kinderdagverblijf, op school, tijdens hun latere (beroeps)opleiding en op veel arbeidsplaatsen lijken HG mensen niet zo goed in onze samenleving te passen. Veel HG ondervinden in hun omgeving hun gave eerder als een last en zouden graag daarvan bevrijd willen worden. Zij proberen, in alles met de anderen mee te komen en alles op eenzelfde manier te doen. Maar daarmee ontkennen zij hun uniekheid.

Hoogsensitiviteit, een gave waarmee je kunt leren omgaan! En mensen die ermee hebben leren om te gaan... worden gewaardeerde medewerkers in een bedrijf!

Gevoelig zijn voor de sfeer van mensen onderling of voor de sfeer in een ruimte: voor iemand die hoogsensitief is, zijn die dingen vaak heel herkenbaar. 

Hoogsensitiviteit als gave: een manier van kijken naar een eigenschap, een talent; dat is een manier van kijken die in de 'normale' maatschappij niet veel voorkomt!

Maar: hoe leer je omgaan met een gave, waarmee je vaak als een  buitenbeentje in de maatschappij rondloopt? Hoe leer je je dagelijks leven in te richten en dit talent inzetten op een manier productief is, die niet meer ten koste gaat van je eigen gemoedsrust.

Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, beslissingen, als jong kind genomen (als gevolg van gebeurtenissen) - maar zeker ook trauma's die op latere leeftijd door de hoogsensitiviteit zijn opgelopen. Het lijkt, tijdens het lezen van een boek over het thema, allemaal opeens naar boven te komen. Na het lezen van een paar hoofdstukken loopt je 'vast' lijkt het wel. Vast in het kleverige web van draden die lijken te verhinderen dat je voluit in het leven kunt gaan staan.

Heeft u dezelfde ervaringen in uw eigen leven? Herkent u eigen ervaringen bij het lezen van een boek over het thema? Herkent u bij een van uw werknemers dat zij hoogsensitief zijn? Schroom niet om meer informatie te vragen! 

Neem contact met ons op voor meer informatie via ons contactformulier  en blijf zeker niet lopen met moeilijkheden. Er is al te lang niet geluisterd naar uw ervaringen. Hoogsensitiviteit  is GEEN probleem: het is een gave die (h)erkend en ontwikkeld mag worden! 

De tarieven die we hanteren zijn berekend op de kosten per persoon. Neem vrijblijvend contact op voor een op maat gemaakte offerte. 

Kies uw taal

Aangesloten bij:

ACC

VCC

 Chrhulp

DISC certificatie logo

Volg Tools2Act op: